Borde vara finare ton

Äntligen fredag! Ser fram mot ett oerhört intressant möte senare i dag. Eller flera om sanningen ska fram. Veckan som gått har också bjudit på sina moments, inte minst i lagtinget där regeringens första tilläggsbudget debatterades. Pratet pågick från morgon till kväll och ett av inläggen jag höll var ett försök att ljusa upp bilden av lagtingsdebatterna. De är nämligen inte alltid så snälla. Jag är själv såklart inte oskyldig, det är ingen, men jag tycker det vore tid att ta tag i det hela.

Så här föll orden och med det önskar jag alla en trevlig helg! I morgon är det Valborgsmässoafton och då ska allt det gamla drivas bort, eldas upp och glömmas.
Talman,

I USA pågår som bekant en intensiv valkampanj där alla medel är tillåtna. Kanske sitter ni också och tittar i soffan med skräckblandad förtjusning. Det är nåt visst med att betrakta folk som slår varandra i skallen. Men är det bra?

Senaste natt sade Hillary Clinton, en av de klokare kombattanterna, nåt som lyfte debatten. Hon sade sig hoppas att USA ska bli ett land där man ägnar sig åt att lyfta varandra istället för att trycka ner. Det är tänkvärda ord även för detta lagting. Här råder ibland en samtalston som man inte hittar på andra arbetsplatser. Vi är alla delaktiga i detta men det är ändå ett fenomen som inte självklart leder framåt och något vi borde fundera över ibland.

Det parti som jag leder har i dag varit föremål för en mängd kritiska kommentarer i denna debatt om tilläggsbudgeten, några av dem berättigade, de flesta inte. Mot bakgrund av det antal gånger som Centern nämnts i denna budgetdebatt, alltså mer än allt annat, råder det inget tvivel om vem som skapat dagens Åland. Det är fascinerande vilka spår partiet lämnat och hur många debattörer som tycker det. Förresten är det inte så konstigt. Åländsk Center har de facto suttit vid regeringsmakten sedan 1976 tills i fjol höstas och därmed haft ett långsiktigt och tungt inflytande på det Åland som i dag hör till Europas allra starkaste och mest livskraftiga regioner, både i ekonomisk och mänsklig mening. Det är helt i linje med avsikten då partiet bildades som en motvikt till en tilltagande individualism som äventyrade hela Ålands bästa. Genom skapandet av Centern blev det mer betoning på idealism vilket lagt grund för den välfärd vi i dag har på Åland och som landskapsregeringen mycket riktigt lyfter fram i de allmänna motiveringarna.
I år fyller partiet fyrtio och kan som alla andra fyrtioåringar se tillbaka på ett liv som oftast varit uppåt men ibland inte. Bara för säkerhets skull vill jag understryka att partiet inte alls känner frustration över att vara i opposition. I en demokrati är det precis så det ska fungera. Tack vare Centerns bildande och betoning på idealism har andra partier lyft sig själva och sitter nu i regeringsställning. Vi har med vårt arbete hjälpt andra och det är ledarskap på riktigt. En sann ledare ska arbeta för att andra ska växa, ibland på egen bekostnad. Precis som Hillary Clinton sade.

Tilläggsbudgetens övergripande mål är sådant att vem som helst i denna sal kan skriva under. Vi behöver fler människor och fler arbetsplatser. Vi behöver nya företag för att bibehålla välfärden på en hög nivå. Från partiets sida står vi, såvitt man antar ett antal budgetmotioner, bakom de stora dragen när det gäller inbesparingar men jag skulle vilja att finans- och näringsutskottet kastar ett extra öga på hur vi behandlar de som behöver det mest. Är man stark måste man se till att de svaga har det bra.
Det är så här det oftare borde se ut. Även i det politiska livet.


Kommentarer

Populära inlägg