Spännande i Bryssel

Två intensiva dagar i Bryssel är över. Ledamöterna i den så kallade Standing Committee (styrelsen) för BSPC samlades i Europaparlamentet och humöret var gott trots att frågorna är svåra.

Det råder inte längre något tvivel om att säkerhetsläget i Östersjön är skarpare än på väldigt många år. Ryssland fortsätter plåga Ukraina och kan till följd av oljepriset inte längre hålla Belarus under armarna i ekonomiskt hänseende. Allt bidrar till instabilitet. Till detta ska lägga flyktingkrisen som gör att Europas länder i allt högra grad sköter sig själva och tycker andra ska göra likadant. Det är åt fanders och allvarligt på många olika sätt.

Från Nordiska rådet skriver vännerna Hans Wallmark och Wille Rydman klokt. Samma åsikter fördes fram i Bryssel.

I Bryssel träffade jag också Aldepartiets ordförande Sir Graham Watson som har mycket att fundera på. Storbritannien går av allt att döma in för en bindande folkomröstning om EU-medlemsskapet redan i juni. Det kan resultera i allt möjligt men det är inte längre otänkbart att unionen faktiskt kan implodera.

Vad som än händer är det nu liksom tidigare viktigt för Åland att odla alla kontakter åt precis alla håll. När tiderna är osäkra är det nödvändigt att vara kompis med alla.

Dagen avslutades med middag i "Presidential dining room" högst uppe i parlamentsbyggnaden. Det var magnifikt på alla vis och lämnade ett starkt minne från hela Europas huvudstad.


Så här löd pressmeddelandet som skickades ut efter mötet:
PRESSMEDDELANDE
FRÅN ÅLANDS DELEGATION I BSPC

Den 28 januari höll den parlamentariska Östersjökonferensens (BSPC:s) ständiga kommitté (styrelse) möte i Bryssel. Ålands lagting representerades av Jörgen Pettersson som är ordförande i Ålands delegation i BSPC och medlem av kommittén. Han assisterades av delegationens sekreterare Niclas Slotte.

Innan mötet hölls ett förmöte mellan parlamentariker från Nordiska rådet och nordiska parlamentariker i Europaparlamentet samt ledamöterna i BSPC:s ständiga kommitté. Vid mötet diskuterades bl.a. utvecklingen i Östeuropa och betydelsen av fria och undersökande medier.

Se även pressmeddelande från Nordiska rådet på följande länk från ovan nämnda möte: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/vi-er-ikke-naive
Vid det efterföljande mötet i BSPC:s ständiga kommitté fortsatte diskussionen om den politiska utvecklingen i Östeuropa med tyngdpunkt på utvecklingen i Vitryssland. Kommittén fick bl.a. information av ordföranden i Europaparlamentets delegation för relationerna med Vitryssland Bogodan Andrzej Zadrojewski, Polen. Vid mötet träffade kommittén vidare Europaparlamentets vicepresident Annelie Jäätteenmäki. Kommittén fick även information om flyktingsituationen i länderna runt Östersjön. Konstaterades att vi alla har samma utmaningar. Vid mötet diskuterades den kommande årliga konferensen som i år kommer att hållas i Riga. Uppföljningen av senaste års resolution behandlades och beslöts att delegationerna skickar ett brev till sina regeringar i syfte att få deras synpunkter på vissa av de punkter som togs upp i fjolårets resolution.

Se även www.bspc.net

Utanför EU-parlamentet krävde Biafra självständighet i en fartfylld demonstration.
Klassiska konferensattribut. Anteckningsbok, vattenglas, dokument och penna. Det blir sällan mer spännande än så.
Här sitter Ryssland, Polen, Tyskland, Litauen, Estland, Finland, Sverige, Norge, Lettland och fler för att hantera aktuella Östersjöfrågor och här väger Ålands röst lika tungt som andras.
Så här äter EU-parlamentets president när det vankas representation. 
EU-flaggan står fortfarande stark men kan drabbas av motgångar i sommar då Storbritannien röstar om fortsättningen. 
Väggmålningen är stor och... ja, stor. Kan inte avgöra om den är fantastisk eller inte. Liknar lite på en blandning av Picasso och Gallen-Kallela och färglagd efteråt.
Under tidiga gryningen mejade en bilist ner lyktstolpen utanför hotellet. Är inte överraskad. Folk kör faktiskt som kriminella i denna stad.
Logiskt sett är det inte så konstigt att folk blir flygrädda när man betänker alla delar som behövs för att maskiner ska kunna lyfta och landa.
Ögonblicksbild från mötesrum. (Foto: Niclas Slotte)
Träffade Europarådets vicepresident och Finlands tidigare statsminister med mera Anneli Jäätteenmäki i parlamentet. Hon deltog i mötet och hälsade till Åland. (Foto: Niclas Slotte) 
Tilsammans med BSPC-sekreterare Niclas Slotte i mötesrummet. Slotte är den klippa som behövs i komplicerade förhandlingar. Den här gången vann vi gehör med flera av våra förslag. (Foto: Florian Lipowski)

Kommentarer

Populära inlägg