Sänkt skatt för sjöanställda

Det är som vanligt här i livet. Med sött kommer salt. När det gäller till exempel sjömännen har ett långsiktigt arbete pågått för att göra pensionssystemet mer likt det som gäller på landbacken. Det är svårt att invända mot det, alla borde ju behandlas så lika som möjligt när det gäller hur länge att arbetsliv ska pågå.

Förra veckan diskuterade därför Ålands lagting ett förslag till reform av sjömansbeskattningen i de åländska kommunerna. Förslaget följer exakt det som redan genomförts i Finland och har arbetats fram i samarbete med Rederierna i Finland. Resultatet av reformen blir, på sista raden, att de flesta sjömän får lite mer i plånboken vilket jag gissar att är lite plåster på såren då arbetslivet blir lite längre.

Så här lät min presentation av finans- och näringsutskottets betänkande.
Talman,
Det finns många skäl att minnas att vi när det gäller sjöfart saknar egen behörighet. Samma sak med de allra flesta skatter. 
Sjöfarten sköts från Helsingfors om än med stor hjälp av gedigen åländsk kunskap. De åländska redarna har sedan 
decennier tillbaka aktivt och oförtrutet manövrerat i de korridorer där de avgörande besluten fattats. När det gäller just sjöfart är Ålands specifika tyngd väldigt stor i Finland. I dag leds Finlands mest inflytelserika sjöfartsorganisation Rederierna i Finland av en ålänning och branschens viktigaste mötesplats är Sjöfartens dag som ordnas om våren i Alandica.
Mot den här bakgrunden kan man se den föreslagna lagen om ändring av sjöarbetsinkomstavdraget. Lagförslaget följer den reform av sjömanspensionssystemet som Finlands riksdag beslutat om. På ett övergripande plan handlar det om att anpassa sjömännens pensionsvillkor till de landanställdas. Till exempel stiger manskapets och befälets pensionsålder till 63 år under en femårig övergångsperiod.
Sjömännens beskattning blir strängare. När till exempel avdraget i kommunalbeskattningen sänks från 30 procent till 20 procent eller högst 7.000 euro betyder det i runda slängar 750.000 euro mer till de åländska kommunerna. Det betalas av de höjda pensionerna men innebär också att de allra flesta i dag aktiva sjömännen är vinnare av reformen när det gäller privatekonomin. Skattetrycket sjunker något.

Efter att ha hört detta undrar ni kanske om Åland överhuvudtaget har något med den finländska sjöfarten att göra, om vi i allt måste följa order från Helsingfors. Svaret är nej. Åland har alla möjligheter att skapa till exempel en sjöfartsutbildning av världsklass inom ramen för Åland Shipping Academy. Skatter, stöd och bidrag är en sak. Sjömanskap något helt annat. Så länge som vi med egen behörighet och de bästa lärarna förmår utbilda duktiga sjömän finns massor av möjligheter. Sjöfarten är internationell och är därför mer konkurrensutsatt än mycket annat. I det faktumet döljer sig massor av möjligheter, det gäller bara att hitta dem! 
Talman, det är förvisso en brist att denna lagstiftning kom som något av en överraskning vilket utskottet också påpekar i sitt betänkande. Trots det och eftersom de faktiska åtgärderna är bra för hela branschen och vettiga sett till helheten i pensionssystemet föreslår ett enhälligt utskott att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.
De flesta sjömän får lite mer pengar i plånboken men måste också arbeta lite längre innan pensionen till följd av en ny lag som just nu bereds i Ålands lagting.

Kommentarer

Populära inlägg