Med Mats, mot riksdagen

Ålands just nu mest spännande riksdagskandidat Mats Löfström är född och uppvuxen i Eckerö, gick högstadiet i Kyrkby, fortsatte till Ålands lyceum och har sedan dess avverkat Helsingfors och Bryssel. Nu är han redo för nästa steg; riksdagshuset. Det är inget nytt för Mats Löfström men tidigare har han arbetat i huset som tjänsteman, den här gången siktar han på att representera sitt Åland i republikens viktigaste maktboning där social kompetens och energiskt uppträdande gör skillnad. Vill du hänga med på den resan, ge din röst till den Löfströmska listan.

Detta steg tar Mats med ett självförtroende som bottnar i klipporna i Eckerö, de första åren i byskolan, det större högstadiet i Jomala och lycéets gedigna utbildning och sociala mötesplats. Inte bara det. Jag har själv deltagit i Brysselbesök där Mats Löfström guidat och presenterat oss för mängder av de makthavare som i dag har inflytande även på vårt lokalsamhälle. Den listan är lång. Tidigare finanskommissionären Olli Rehn, nuvarande svenska centerledaren Annie Lööf, hennes finländske motsvarighet och Finlands antagligen näste statsminister Juha Sipilä, försvars- och idrottsminister Carl Haglund, EU-parlamentarikerna Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Fredrik Federley, Marit Paulsen och så vidare. Kontaktbrunnen är i det närmaste bottenlös.

Med Mats Löfström i riksdagen stärker vi Åland i Finland, i Sverige, i Norden och i Europa. Det vore oerhört värdefullt för hela Åland.

Tidigare har Mats bland annat varit runt till några åländska kommuner. I går var det dags för presentation av valprogrammet dit Mats på typiskt Löfströmskt manér kom välförberedd, välformulerad och slagkraftig. Han är tydlig med vad han vill och klar över den arbetsinsats som krävs. Det åländska förnyelsebehovet är stort i Finlands riksdag. Det pågår en självstyrelagsreform som är svår men där en stark grund är lagd. För att det ska bli ett bra bygge krävs många förhandlingar, ännu fler kompisar och massor av energi att lägga på de åländska frågorna. Är man liten i ett stort sammanhang krävs socialt driv och grundmurade insikter i hur land byggs. De tio kärnområdena som Mats Löfström lyfter upp finns längst nere i denna text.

Valet till riksdagen sker den 19 april. Jag är säker på att du före det kommer att få flera möjligheter att själv möta och lyssna till Ålands just nu starkaste kort gentemot vår omvärld. Missa inte den chansen. Ni kommer inte att bli besvikna.
Mats Löfström omgiven av sin kampanjgrupp i Herzogin Cecilies kajuta som finns i Ålands sjöfartsmuseum
Redo för presskonferens på historisk mark. Mats Löfström missar aldrig chansen att lyfta sjöfarten på Åland och i Finland och är antagligen den som i dag är mest insatt av alla när det gäller sjöfartens villkor, här, i Europa och i världen.
Vid presskonferensen avslöjade Mats Löfström bland annat att tidigare finanskommissionären i EU, Olli Rehn, är på väg till Åland för att delta i valkampanjen. Han är ett viktigt exempel på det kontaktnät som hela Åland vinner på.
Efter den stora presskonferensen möttes delar av den stora kampanjgruppen för fortsatt planering. Från vänster Harry Jansson, Mathias Johansson, Mari Rosenqvist, Roger Nordlund, Mats Löfström, Alexandra Thörnroos och Mikaela Carlström.
Mats Löfström i Åland24 där han förklarar sin syn på det åländska inflytandet i Finlands riksdag...
...hela inslaget kan man se här. Mats Löfström-inslaget börjar vid 3.40:Mats Löfströms tio viktigaste vallöften
Ekonomi. Dagens utmaningar kräver en ny generation politiker. Vi måste ta oss ur den ekonomiska krisen och bryta skuldspiralen. Strukturella reformer behövs för att höja Finlands konkurrenskraft och slå vakt om vårt välfärdssamhälle enligt nordisk tradition. Åland påverkas i allra högsta grad av det ekonomiska läget i Finland. Både via klumpsumman och köpkraften. Det gör att vi måste vara med och påverka i riksdagen.

Miljön. Senare år kommer riksdagen ta fram sina prioriteringar för klimatkonferensen i Paris där Kyotoavtalet ska förnyas. Satsningar på energisparande och förnyelsebar energi behövs för att Finland ska uppnå klimatmålen.

Östersjön. Jag vill att mina barn också ska kunna simma i Degersand och hoppa från klipporna i Klosterviken. Större insatser för rening av stora punktutsläpp från ex. svin- och hönsfarmar i Polen behövs. De stora kryssningsfartygen som gästar Östersjön på sommaren kan inte få fortsätta släppa avfallet i havet.

Företagsamhet. I Sverige talar man om Gnosjöandan – i Finland kunde tala om Ålandsandan. Byråkratin måste vara proportionerlig och en konsekvensbedömning bör göras när lagstiftning utformas. Arvs- och gåvobeskattningen bör slopas för att underlätta generationsväxlingar av familje- och småföretag. Det måste bli lättare att anställa och det måste alltid löna sig att jobba.

Sjöfart. Utan kommunikationer stannar Åland. Finland är en ö i Europa. Det är i hela Finlands intresse att vi slår vakt om nettolönesystemet och tonnagebeskattningen så att modern sjöfart kan bedrivas. Farledsavgifternas utformning är också viktig. Finland behöver lyfta sin internationella profil i sjöfartsfrågorna både i EU och i IMO.

Svenska språket. Vi ålänningar måste få svensk betjäning av myndigheter, ha en möjlighet att studera på svenska i universitet samt få sjukvård på svenska. Då man är sjuk eller har hamnat i en olycka och kämpar för sitt liv är det avgörande att få tala sitt eget modersmål – svenska. Svenskaundervisningen borde tidigareläggas i den finländska läroplanen.

Livsmedelsklustret har en stor framtidspotential men har just nu det tufft. Konkreta saker för att hjälpa producenternas situation är bl.a. att öka återbäringen av energiskatten. En kriskommission som tittar på livsmedelsstrategi och självförsörjningsgraden bör också tillsättas på samma sätt som den som nu ska tillsättas i Sverige. Mer fokus bör läggas på närproducerad mat.

Jämställdhet. Jämställdhetsfrågorna är viktiga. Lika lön för lika arbete upplevs idag vara en klyscha, men får inte vara det. Det är en fråga som är viktigare idag än någonsin tidigare. En jämställd föräldraledighet måste också skapas.

Unga i fokus. Undervisningen och lärarresurserna måste skyddas då nedskärningar görs i den offentliga sektorn. Det är den goda undervisningen som är Finlands främsta innovation och som ger förutsättningar för konkurrenskraft och nya innovationer.

EU och världen. Ålands riksdagsledamots plats i stora utskottet borde utnyttjas aktivare för att stärka Åland i riksdagens EU-ärenden. Finland ska vara en aktiv aktör i FN och det är viktigt att Finlands biståndsbudget uppfyller FN:s milleniemål, något de andra nordiska länderna redan gör.

Kommentarer

Populära inlägg