Heja Finström och Geta!

Åland är under förändring. Den offentliga ekonomin är ansträngd vilket skapar såväl utmaningar som möjligheter. Då gäller det att förutsättningslöst ta vara på de tillfällen som kommer och nu ser vi ett sådant på delar av norra Åland där Geta med en ny och ”oförstörd” kommundirektör sträcker ut handen till storebror Finström vars högste tjänsteman sagt upp sig/bett om tjänstledighet för att åka till Afrika. Man har alltså läge att samarbeta kring den tjänst som ska leda den kommunala förvaltningen som för övrigt och till stor del kretsar kring lagstadgade och därmed obligatoriska uppgifter. När Ålands sociala sektor, vilket är nödvändigt, sedan till stor del försvinner från kommunerna blir de kommunala uppgifterna dessutom ännu mindre.

Dessa tankar är fräscha och utvecklande samtidigt och något jag själv visionerat kring tidigare. Jag tror nämligen inte att det behövs sexton kommundirektörer med tillhörande administrationer för att sköta vårt samhälle. Därför hoppas jag innerligen att Geta och Finström kommer överens och lyckas hitta de gemensamma nämnare som de facto finns. Åland behöver inte nödvändigtvis färre kommuner men vi behöver rationellare hantering av de sexton kommuner som i dag utgör vårt Åland.
Samarbete är som alltid den säkraste vägen mot framtiden. Lyckas Geta och Finström samarbeta kring en kommundirektör är det en oerhört viktig signal även till alla andra kommuner.

Kommentarer

Populära inlägg