Carus mot vida världen

Den som för en enda dag går omkring och tror att Åland är navet i världen bör tänka om och det bör ske ganska snabbt. Om vi som bor på Åland ska vara med och konkurrera om framtiden och vinna nya marknader måste det finnas mer av den förste Atlantseglaren Johan Ekblom i oss alla. Vi kan inte låta de konstgjorda gränserna mellan länder stoppa oss. Tag bara Carus som exempel.

Åland är en liten del av en stor värld och hela den åländska välfärden är uppbyggd kring affärer med omvärlden. Sjöfarten har dragit in oerhörda pengar till vårt landskap tack vare framsynta och välformulerade entreprenörer. Det har dessutom skapat kringeffekter i form av företag inom en mängd olika andra grenar. Ålandsbaserade IT-bolag gör exempelvis i dag allt större affärer allt längre bort. I går kom beskedet att bokningsspecialisten Carus med huvudkontor i Mariehamn avser öppna ett kontor i Nordamerika vilket är imponerande. Det gör man efter att ha vunnit en internationell jätteupphandling med Alaska Marine Highway System. Projektledaren Matt McLaren för det statliga rederiet som trafikerar med elva fartyg mellan Alaska och Washington State köpte Carus med följande motivering:
”Vi valde Carus’ systemlösningar, eftersom vi kände att Carus verkligen förstår våra behov och kan ge oss värdefullt stöd och information för våra framtida satsningar, samtidigt som de erbjuder en väletablerad systemlösning som har använts framgångsrikt under en lång tid, både i USA och runt om i världen. Vi kommer att dra nytta av de bästa metoderna från Carus’ breda kundbas, för att få maximal nytta av den enorma funktionalitet som finns inom Carus’ systemlösningar.”
Carus vann en statlig upphandling på andra sidan jorden – trots att jag är nästan hundra procent säker på att Alaska Marine Highway System absolut inte visste var Åland fanns och bara kanske kände till Finland före affären. VD Anders Rundberg och hans personal är att gratulera!

Samma dag, ironiskt nog, kom beskedet att den åländska skärgårdstrafikens södra linje driftsprivatiseras och att upphandlingen vanns av estniska Nordic Jetline. Estland ligger jämförelsevis några stenkast bort från Åland. Affären sparar 4,4 miljoner skatteuron över fyra år och skapar förutsägberhet i skärgårdstrafiken. Om detta kommer det att väckas upprörda röster över att folk utifrån kan komma in och ta jobben ifrån ”ålänningarna”. Innan man hävdar det ska man fråga sig om inte det fanns IT-bolag i USA som nu är gramsna över att åländska Carus ”tog” affären med statliga Alaska Marine Highway System ifrån dem. Det är nämligen den värld vi lever i. Den som är bäst och skickligast och mest kostnadseffektiv på att genomföra ett uppdrag som andra betalar för, får också jobbet. Vi kan inte vara protektionistiska bara åt ett håll. Det är i vart fall inte seriöst.


Om inte ålänningarna förr och i dag vågade hoppa, hade vi aldrig någonsin haft några pengar att överhuvudtaget driva en självstyrelse vidare med. Ska vi vara med där det händer måste vi vara beredda på att andra är med när det händer på Åland.

I sammanhanget kan man också nämna Silverskär som ett exempel!


Gattis Carus! Ni har visat att åländsk shipping- och IT-kunskap bär ända bort till USA. Det modet hoppas jag smittar av sig även på andra ålänningar. Vi lever i en avreglerad och internationell värld.

Man måste alltid våga hoppa. Annars blir man garanterat kvar på stället.


Kommentarer

Populära inlägg