Heinonen ny stadsdirektör

I går kväll valde Mariehamns stadsfullmäktige förvaltningsfogden Barbara Heinonen från Pargas till ny stadsdirektör för de kommande sju åren. Eller. Helt klart blir det först när alla papper är undertecknade och avtal godkända.

Vid omröstningen fick Heinonen hur som helst fjorton röster medan Uppsalas finanschef Annica Ekstedt fick sju och tf stadsdirektören Emma Dahlén från Lemland sex röster. Det var spännande och beslutet fattades med minsta möjliga marginal. Hade en enda av Heinonens röster gått till någon av de övriga kandidaterna hade det först (kanske) blivit lottdragning och sedan en andra röstomgång. Att det blev omröstning bland tre kandidater beror, enligt min mening, på ett olycksfall i arbetet hos stadsstyrelsen.

Hur som helst. Stort grattis till Barbara Heinonen och jag ser mycket fram mot att arbeta tillsammans för ett ännu bättre Mariehamn! Jag lade min egen röst på Uppsalabon Annica Ekstedt men i mitt anförande underströk jag att samtliga tre slutkandidater är extremt kompetenta och dugliga som stadsdirektörer. Så här lät mina ord till fullmäktige:
Ledarskap handlar om att visa vägen för andra, att vara en lagledare. Sådant sker inte bara med hjälp av lagböcker, Excelark och skriftliga direktiv. Inte ens Facebook duger! Management by email bygger varken städer eller samhällen. Det gör däremot människor och ledare som kompromissar, förhandlar, lirkar och lyssnar. Jag är osäker på om alla ledamöter i stadsstyrelsen agerat så när det gäller tillsättandet av ny stadsdirektör. Trots många månader, ännu fler möten och professionell (och faktiskt ganska dyr) assistens från ett välrenommerat rekryteringsföretag står vi nu inför faktum i fullmäktige. Vi ska välja stadsdirektör bland tre kandidater utan att på något vis ha varit inblandade i vare sig utvärdering eller intervjuer.
Det  är en mycket märklig situation som stadsstyrelsen med sitt agerande försatt oss i. Nåväl, vi har tre utomordentliga kandidater vilka alla fått starka omdömen på olika vis av rekryteringsföretaget. Det handlar alltså inte om att välja bort någon utan att välja ut en. Mot den här bakgrunden och eftersom det handlar om en väldigt stor och viktig investering för vår stad de kommande sju åren och tiden efter det har vi i Mariehamns-Centern beslutat att stödja oss på det arbete som rekryteringsföretaget försett stadsstyrelsen och oss med. 
Vi anser att den som bäst av tre oerhört goda kandidater motsvarar stadens välformulerade kravspecifikation är nuvarande finanschefen i Uppsala län, Annica Ekstedt. Hon är den ”engagerade frontgestalt” som staden behöver och en ”dynamisk, inspirerande och kommunikativ” ledare vilket kravet anger. Hennes dokumenterade erfarenheter inom ledarskap, ekonomi och synnerligen tungt vägande förmåga att formulera strategier gör henne till den ledare som Mariehamns stad enligt vårt förmenande behöver. Ekstedts erfarenhet från landsting, kommuner, departement och privat verksamhet är sådant som Mariehamns stad kan dra stor nytta av.
Jag vill på nytt understryka att detta inte handlar om att säga nej till två kandidater. Alla är mycket kompetenta men en måste väljas. Inför en eventuell slutförhandling med Annica Ekstedt eller någon av de andra vill vi ändå påminna om två saker som är viktiga för oss:
Vi tycker det är synnerligen viktigt att stadsdirektören är skriven på Åland när jobbet inleds och vi tycker inte man ska bygga in fallskärmar utöver gängse uppsägningslön i kontraktet. Sju år är en mycket lång tid och efter det är det antagligen dags att göra något annat. Tack för ordet.
Nu kör vi vidare, snart med en ny stadsdirektör vid rodret för en liten stad med stora utmaningar. Och en ganska skakig ekonomi.


Så här ser Mariehamns stads nya stadsdirektör Barbara Heinonen från Pargas ut. Välkommen till stan!

Kommentarer

Populära inlägg