Det går som tåget

Ärendena vi behandlar i lagtinget och finans- och näringsutskottet spänner över ett brett fält. Ena dagen är det budget, nästa avbyterilag, kollektivavtal, skatteavtal och tusen andra saker. Tråkigt blir det aldrig.

Häromdagen skrev utskottet ett betänkande kring farliga järnvägstransporter vilket dock aldrig hänt tidigare. Hur man presenterar sådant i ett landskap utan järnvägar?

Så här!
Talman,

Det finns lagar som berör och sådana som inte berör så väldigt mycket. Senare i dag ska vi diskutera sådant som berör väldigt mycket och är svårt för alla varför jag väljer att beröra just den här framställningen ganska kortfattat. Enkelt uttryckt och som tydligt framkommer i det enhälliga betänkandet är utskottets åsikt att det är bra att detta avtal blir verklighet. När det gäller transporter av farliga ämnen mellan olika länder ska man undvika allt som kan vara otydligt. Land ska med lag byggas och järnvägstrafik likaså. Nu är ju antalet järnvägskilometrar just på Åland inte särskilt stort och problemet därför ganska teoretiskt. Inte desto mindre har vi exempelvis fartyg som kan transportera järnvägsvagnar och som därför, även om sjöfarten är finländsk behörighet, i vart fall teoretiskt hör hemma på Åland.

Talman, mot denna kortfattade bakgrund och med hänvisning till vårt betänkande föreslår finans- och näringsutskottet att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

Tack.
Farliga transporter från Ryssland handlar inte bara om stridsvagnar! Det kan vara vanliga kemikalier också.

Kommentarer

Populära inlägg