Reflektioner från BSPC

Ett av många nya områden jag haft förmånen att stifta bekantskap med under de senaste åren är den internationella politiska arenan i form av BSPC-samarbetet runt Östersjön. Enkelt uttryckt handlar det om att politiskt valda ledare från alla länder runt Östersjön med jämna mellanrum samlas och utbyter erfarenheter. Organisationen har verkat sedan år 1991 då tiderna var spända. Baltikum hade brutit sig loss från Sovjetunionen och glasnost och perestrojka var orden på allas läppar. Osäkerheten var stor och BSPC gjorde på riktigt skillnad när det gällde att skapa det gemensamma tankegods som det är bra om länderna runt Östersjön delar. Sedan dess har Åland som en liten del i detta arbete aktivt tagit del och burit ansvar.

Den i går avslutade konferensen i Polen var min första och jag är djupt imponerad över den betydelse de övriga BSPC-deltagarna tillmäter vår åländska insats. Vi är bara 29.000 invånare bland minst 15 miljoner men ändå sitter vi inom ramen för detta runt samma bord med samma rösträtt. Våra förslag tas på största allvar och har vid upprepade tillfällen blivit förslag från konferensen. Därmed förs resolutionerna vidare till de elva nationella parlamenten, elva regionala parlamenten samt fem parlamentariska organisationer som deltar. Det som besluts då BSPC möts sipprar sakta men säkert ner till de beslutsfattare som är med och bestämmer runt Östersjön. Tack vare detta och andra samarbeten har utsläppen i Östersjön sjunkit kraftigt (fast de fortfarande är för stora).

I Polen var en av de tyngsta frågorna förhållandet mellan Ryssland och de övriga Östersjöländerna. Baltikum och andra är nervösa över vad som händer i Ukraina och förhandlingarna var både heta och stundtals hetsiga. Orden vägdes på atomvåg och skickades fram och tillbaka mellan utrikesdepartement och regeringar. Det handlade om världspolitik och Åland var en viktig del i allt detta. BSPC är på flera sätt en förebyggande brandkår för hela Östersjön. Det började år 1991 med Baltikum och en helt ny frihet för många. Nu är utmaningarna på nytt stora när upprustningen kring Östersjön är större än på flera decennier. Det handlar om riktiga hot och äkta rädsla och då behövs möten mellan politiska ledare mer än någonsin.

Från konferensen blev till sist, efter många våndor, följande ganska urvattnade men ändå nödvändiga resolution godkänd beträffande Ukraina:

”The participants, elected legislators from the Baltic Sea Region States, assembling in Olsztyn, Poland, 24-26 August 2014 are deeply concerned over the crisis in Ukraine, and welcoming all steps that can contribute to a peaceful solution of the crisis.”
Man kan hävda att det inte är särskilt tydligt men man ska minnas att runt bordet sitter extremt starka krafter vilka har långt ifrån samma syn som till exempel Åland på tingens ordning.

Uppemot tvåhundra deltagare har varit på plats och mejslat fram ett uttalande kring krisen i Ukraina vilken riskerar att ställa till det rejält för alla övriga länder runt hela Östersjön.
Arrangemanget har varit oerhört välplanerat och generöst. På måndagskvällen bjöds på en fantastisk konsert med levande filmmusik skapad av mannen bakom Dracula med mera Wojciech Kilar. Det var andäktig, intagande och omtumlande konsert. Kilar skrev till exempel musiken till Dracula som regisserades av Francis Ford Coppola!
 Så här var det, fast på riktigt!


Kommentarer

Populära inlägg