Dags sänka promillegänsen

Frågan om sänkt promillegräns i biltrafiken är sakta men säkert på väg att lyfta i Finland och på Åland. I Sverige har det redan hänt liksom i Norge och i Estland, alltså våra närmaste grannländer. Där är det vitt bakom ratten som gäller och maxgränsen har följaktligen satts till 0,2 promille.

Det finns mot den bakgrunden många och goda skäl för att vi ska göra likadant på Åland. I debatten har protester hörts som mest bottnar i att restaurangerna får sälja mindre vin och att den personliga integriteten därmed kan vara hotad. Att spriten ligger bakom fler trafikolyckor än allt annat tycks oväsentligt, så länge man får sina vinglas till maten.

Svenska Trafikverket som på många sätt legat på vågens framkant när det gäller att skapa bättre och säkrare trafikmiljöer har listat några krassa fakta kring alkohol:
  • Hälften av de personbilsförare i åldern 15-24 år som omkommer i singelolyckor är påverkade av alkohol.
  • Cirka 20 procent av de omkomna personbilsförarna hade alkohol i blodet.
  • Det sker mer än en begravning varje vecka året runt på grund av alkohol i trafiken.
  • Fler killar än tjejer kör på fyllan.
  • Varje år dör cirka 70 personer i alkoholrelaterade trafikolyckor.
  • En av åtta tjejer mellan 18 och 19 år åker med en alkoholpåverkad bilförare någon gång under ett år.
  • Mer än var tredje ung förare som dödas i trafiken är onykter.
  • Hälften av singelolyckorna med dödlig utgång är alkoholrelaterade.
  • Var tredje mopedist som dödas är onykter.
I Finland har man hittills sett lite annorlunda på detta men en kantring är på gång. I text-TV rapporteras i dag följande:
”Finländarna stöder en rätt så liberal alkoholpolitik. En varningsetikett på flaskan är okej, men strängare begränsningar än så avvisas starkt, visar en enkät gjord av Taloustutkimus till tidningen Aamulehti. 
Största delen motsätter sig begränsning av försäljningstiderna av alkohol och utspädning av alkohol. Två av tre skulle också tillåta egna alkoholdrycker på picknickfestivaler. 
Däremot anser majoriteten att promillegränsen kunde skärpas från 0,5 till 0,2. Också Trafikskyddet och polisen stöder tanken. I Sverige, Norge och Estland är gränsen 0,2.” 
Därmed börjar vi närma oss målet, att även inför 0,2 promille på Åland. Varför? För att folk ska begripa att alkohol och bilkörning inte ska ske samtidigt. För att rädda liv på sikt. För att inte framstå som ett drogliberalt samhälle i förhållande till våra grannländer. Man kan nämligen ha skoj utan sprit, särskilt i samband med bilkörning.
Det har blivit dags att ta steget även på Åland och inför 0,2 promilles gräns i biltrafiken.
 

Kommentarer

Populära inlägg