Till hela folkets jubel

Jag kände det redan när jag tog de första stegen upp till talarstolen. Detta skulle bli bra. Inte bara bra förresten. Succé!

Redan efter de inledande meningarna i gårdagens anförande kände jag förväntningarna hos åhörarna växa. De som lyssnade gjorde det med uppspärrade ögon, de sög i sig orden likt svultna regnbågsforeller. De lyssnade, de kände, de smakade och tystnaden mellan orden och meningarna skapade ett krav på mer.

Jag fortsatte med fast och klar stämma genom inledningen, avhandlingen och nådde så småningom slutet där jag exakt, pregnant och omöjligt att missförstå drev in min åsikt med samma kraft som snickaren driver in den sista spiken. När allt var över fanns ingenting längre att säga och jag kunde förnöjt återvända till min bänk.

Sedan fortsatte debatten kring missbruk och andra mer allmängiltiga frågor.

Vad jag sade? Det här:
Talman,

Lika punktlig som tussilagon i dikena har jag nöjet att även i år stå här och på finans- och näringsutskottets vägnar redogöra för regeringens framförhandlade tjänstekollektivavtal. Utskottet får förvisso fortlöpande information om vad som sker men nöjer oss med att sammanfatta behandlingen av dem till den tidiga vårkanten.

Till Finans- och näringsutskottets ansvarsområden hör enligt den 15 § i arbetsordningen att varje år godkänna och ge en skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden som rör tjänstekollektivavtal till lagtinget. Detta är förvisso ett viktigt ärende men kanske mest ändå operativt och något som ska följa den budget som landskapsregeringen av detta lagting är ålagd att följa.

Avtalsförhandlingarna berör landskapets cirka 1.800 anställda och landskapets förhandlingar med respektive fackliga organisationer. De flesta av de anställda i tjänstekollektivavtalsförhållande, cirka 1.100, finns på ÅHS. Andra sköter på olika sätt den övriga dagliga driften av landskapet Åland, många av dem arbetar till exempel i våra skolor.

Sammantaget har det varit många avtal som utskottet har godkänt vilket framkommer i redogörelsen. Det är också relativt många avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom. Utskottet har inte funnit anledning att vidare kommentera något av dessa avtal. Fjolårets avtalsförhandlingar följer gängse praxis och innehåller inga andra överraskningar än normala förhöjningar i förhållande till tidigare år.

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antecknar sig utskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2013 till kännedom.
(Eventuella likheter med verkligheten är helt och hållet tillfälligheter.)


Ungefär så här kunde det ha sett ut i lagtinget i går, fast det gjorde kanske inte riktigt det...

Kommentarer

Populära inlägg