I dag hedrar vi freden

Godmorgon.

I dag är inte vilken dag som helst utan den dag varje år då vi av plikt mot historien och omsorg om framtiden ska höja våra blickar och fördjupa våra tankar. I dag är dagen då vi högtidlighåller Ålands demilitarisering och neutralisering. Vägen hit har varit både kurvig och gropig och folk har bokstavligen dött för att vi ska kunna leva i fred, härifrån till evigheten.

Åland är i precis alla avseenden ett nordiskt mönstersamhälle och därmed ett samhälle som kan och ska utgöra en förebild inte bara för maktkamperna på Krimhalvön utan för alla krigszoner över hela världen. Kampen om Åland, som Herman Lindqvist förtjänstfullt redogör för här, kunde ha slutat i blodbad men blev en fredsoas i Östersjön. Det hände inte av sig självt utan med hjälp av framsynta människor som på riktigt insåg vikten av fred framom nödvändigheten med krig. Det ska vi vara stolta över varenda en dag som vi kan vakna och säga godmorgon till varandra. Men alldeles särskilt i dag.

Ha en fin och fredlig söndag och läs gärna fjolårets text på samma tema, den håller än i dag

Människor som jobbar tillsammans uppnår alltid mer än folk som träter och strider och gnäller och har sig. I dag firar vi demilitariseringsdagen på Åland. Jag hoppas den skapar grogrund inte bara för fred utan också för samsyn i sådana frågor där det behövs för Ålands bästa.

Kommentarer

Populära inlägg