Motvind för Övernäs skola

Vid tisdagens maratonmöte (slutade två minuter före midnatt) i Mariehamns stadsfullmäktige behandlades bland annat ut- och ombyggnaden av Övernäs skola i Mariehamn. Skolbyggnaden är i ett bedrövligt skick och fullmäktige har tidigare gett klartecken för renoveringen. Ändå är stadsstyrelsen, lustigt nog, inte särskilt pådrivande i projektet. Skälen är många och konstiga i olika skalor. Det senaste är att man smyger in formuleringar vilka gör att bygget inte forceras utan snarare tvärtom.

Jag förslog en ändring i skrivningarna i förhoppningen att elever och lärare äntligen ska få ett konkret besked och att bygget ska kunna starta i år. Omröstningen förlorade jag och vi med 14-12 och en nedlagd röst. Det är synd, framför allt för de som jobbar och vistas i skolan.

Mitt anförande löd så här:
Ordförande,

Det börjar inte vara enkelt att hänga med i alla turer kring vad som händer med den nödvändiga renoveringen och utbyggnaden av Övernäs skola. I denna sal har ärendet valsat omkring i många år till elevers och lärares förtvivlan och förundran. Det är inte så underligt. Varenda en av oss som sitter i denna sal har från tid till annan bedyrat vikten av att utbildningen i Mariehamn ska vara så bra som det någonsin är möjligt och att området är prioriterat. Bygget är inte enkelt, det är känt. Men det är nödvändigt och återstående 4,3 miljoner euro ur stadens budget är oerhört mycket pengar som tillsammans med landskapets andel bör räcka.

Från Mariehamncenterns sida vill vi liksom vi gjorde i budgetarbetet i fjol höstas och i decembermötet understryka vikten av att agera och inte bara planera och problematisera. Den sjuttonde december röstade detta fullmäktige på initiativ av Mariehamnscentern om en kläm som vann understöd. Klämmen som blev ett resultat av omröstningen uppmanade stadsstyrelsen att ”upphandla byggprojektet så att bygget inleds sommaren/hösten 2014”.
Efter det har man från stadsledningen föreslagit att ärendet är för viktigt för att handhas av infrastrukturnämnden, vilket vore det vanliga. Istället föreslås byggnationen ledas av en kommitté. Detta invänder vi inte mot. Däremot ställer vi oss från Mariehamnscentern tvivlande till den lilla nödutgångsfras som fogats till förslaget i den senaste beredningen. I tillägg till den tidigare mycket tydliga klämmen föreslår stadsstyrelsen att bygget inleds sommaren/hösten 2014 ”i den mån det bedöms lämpligt”. Det är för det första en självklarhet, inget ska väl ändå genomföras om det bedöms olämpligt. För det andra utgör orden en slags signal till den kommitté som ska driva projektet att går det så går det och går det inte så blir det väl bra det med. Det vänder vi oss emot. Beslutet att renovera Övernäs skola är fattat sedan länge tillbaka och de ekonomiska ramarna är satta. Personal och elever har väntat tillräckligt. Det är stadens framtid vi har att hantera och då ska vi inte vänta på att läget ”bedöms lämpligt”. Vi vill att kommittén skapas och projektet genomförs och därför föreslår jag att de nio sista orden stryks i klämförslaget som därmed blir att lyda: ”Stadsstyrelsen översänder stadsfullmäktiges beslut om att genom en kläm uppmana stadsstyrelsen att upphandla byggprojektet så att bygget inleds sommaren/hösten 2014 som vägkost till kommittén.”

Det är dags för åtgärder.

Tack för ordet.
Det fanns ett gyllene läge att sätta fart på renoveringen av Övernäs skola i tisdags. Ändå valde en majoritet att gå emot det tidigare beslut som stadsfullmäktige fattat. Konstigt är bara förnamnet.

Kommentarer

  1. Tack för att du/ni stod fast vid tidigare beslut och tack för ett tydligt besked i debatten. Är dock ännu nyfiken på vilka som röstade emot. Inom lärarkåren vet vi att sossarna vill förhala projektet men vi trodde alla övriga var för. Är det inte så numera, var det bara spel tidigare?

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg