Klubban föll över budgeten

Det blev en spännande vecka i Ålands lagting då budgeten först debatterades och sedan klubbades. Det är bra. Vad man än tycker om förslagen och prioriteringarna är det viktigt att gå vidare och börja genomföra projekten och reformerna. Jag berättade i går om det anförande jag höll i samband med budgetpresentationen och fick en fråga här på bloggen:
”Kloka ord Jörgen, men varför väljer då vår egen finansminister att enbart stimulera den offentliga sektorn. Man får inte det riktigt att gå ihop liksom. Personligen anser jag det de åländska skattebetalarna skulle vara förtjänta av att det allmänna avdraget återinförs.”
Jag håller inte riktigt med om att bara den offentliga sektorn stimuleras. Förvisso går det en del pengar dit men det innebär i förlängningen inbesparingar och därmed vinster för oss alla. Jag tycker det är ett ganska pinsamt faktum att till exempel Den Digitala Agendan inte genomfördes för tio år sedan men att sitta och gnälla över det som inte är gjort leder ingenstans. Nu gäller att jobba framåt; effektivt och gärna klokt.

I den ordinarie budgeten för år 2014 ingår något också mera resurser för näringslivets främjande än föregående år. I halvårsredovisningen för 2013 lanserade finansministern det så kallade 20/15 projektet. Det innebär att landskapet är beredd att satsa 20 miljoner PAF-pengar under tre år och samtidigt spara/öka intäkterna netto med 15 miljoner. Syftet är att skapa utveckling och sysselsättning, vilket på kort sikt tillmötesgår behovet om att upprätthålla konsumtionen i vårt samhälle och på lång sikt ger oss bättre möjligheter att möta de utmaningar vi har framför oss.

De kommande EU programmen kommer att ha stor betydelse för den fortsatta konkurrenskraften och efter att nödvändigt beredningsarbete och konsekvensanalyser är gjorda kommer LR att lägga fram en tilläggsbudget som innehåller både mer resurser och stimulansåtgärder. Målsättningen är att trygga tillväxten, skattekraften och sysselsättningen.

När det gäller ett allmänt avdrag är tanken så klart god och något jag applåderar, folk borde själva få välja hur man använder sina pengar. Så länge vi lever med ett underskott och prognoserna fortsättningsvis ser ganska skakiga ut, tror jag dock det är bäst att vänta lite. Julen står för dörren och någon fan ska inte målas på någon vägg men det är ett ostridigt faktum att år 2014 blir ett knepigt år när alla reformer ska starta och också falla på plats. Jag tror att precis alla som är inblandade i det arbetet tvingas betrakta på sig själva, sitt parti och sin omvärld med nya ögon och gärna ur andra perspektiv. Ha en trevlig helg!

Klubban har fallit och budgeten för år 2014 är godkänd. När det nya året kommit är det mycket arbete som väntar.

Kommentarer

  1. Man kan inte dra in det allmänna- och sjukkostnadsavdraget samtidigt som man höjer skatterna utan att detta väsentligt minskar på de disponibla inkomsterna hos den breda allmänheten. Om man tror att det stimulerar konsumtionen med att ha full sysselsättning är man helt fel ute. En sund marknadsekonomi bör alltid ha ett antal arbetslösa. På Åland har man inte sedan hedenhös överstigit det acceptabla. Att sysselsätta även den sista procenten arbetslösa är för dyrt och fel investerade pengar.

    SvaraRadera
  2. Hej, det allmänna avdraget har såklart en konsumtionshöjande effekt. Sjukkostnadsavdraget inte i lika hög mån. Det har visat sig att det senaste ibland är extremt värdefullt men för den stora allmänheten inte av någon avgörande betydelse. Det handlar sist och slutligen om rätt små pengar. När det gäller folk och arbetslöshet har du antagligen rätt ur ett ekonomiskt perspektiv. Mänskligt är det annorlunda. Målet ska nog vara att kunna ordna arbetsplatser så det räcker till alla. Att dra in Hedenhös i resonemanget tror jag inte heller på, man behöver inte gå längre tillbaka än 1960- och 1970-talet då jobben tog slut på Åland vilket folk att i massor söka sig till Sverige för sin överlevnad. Det vill ingen att ska hända igen.

    SvaraRadera
  3. Nåja Jörgen du kunde ha lagt till även 50-talet då utflyttningen var enorm. Men hallå, 70-talet är ju faktiskt 40 år sedan. I mitt perspektiv är det nog nästan som hedenhös. Klart att målet skall vara full sysselsättning, men åter detta stimulerar inte konsumtionen i nämnvärd grad. Den ekonomiska politik som LR för idag kan mycket väl leda till att jobben tar slut på Åland. Blicka västerut och ta lärdom därav hur politiken skall skötas inte med minskade avdrag och högre skatter utan tvärtom. Nu har man istället kopierat grannlandet i öster där man till varje pris strävar till konsensus för att hålla sig kvar vid makten. Resultatet är förödande, skuldsättningen ökar folk får allt mindre i börsen, ekonomin är i fritt fall.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg