Det sägs för lite om Niue!

Säga vad man vill om debatterna i lagtinget men så värst överraskande är de sällan. Det är oftast formulär 1A direkt ur lagtingsordningen och det pratas många gånger om i stort sett samma saker med lite olika nyanser, andra ord och varierande tonlägen.

Därför griper jag varje tillfälle till att sprida lite folkbildning runt mig även i den stora plenisalen där det sitter så mycket klokt folk. Tack vare OECD och den ständigt pågående jakten på skatteflyktingar får jag nu och då möjligheten till detta. Ålands lagting kan ju inte bara på rutin godkänna skatteavtal utan att bekanta sig i vart fall något med de aktuella områdena. Av det enkla skälet talade jag i går om världens största och troligen mest avlägsna lilla korallö, Niue!


Detta har jag roat mig med vid några andra tillfällen också:

1. Mitt allra första anförande i lagtinget handlade om bland annat Macao!
2. Schweiz gick inte att bara svepa förbi. Det finns en story att berätta.


3. Också så slog jag fast att det som händer i Panama inte längre stannar där.
Talman, 
Låt oss innan vi fortsätter med debatten om landskapsandelar och budgeten för nästa år för ett ögonblick låta våra tankar flyga till den lilla ön Niue i Stilla Havet. Det handlar om ett skatteavtal men jag vill gärna bredda diskussionen något. Vi tycker ibland här på Åland att vi är insulära och bortkopplade från land och små i en stor värld. Inte att förglömma de finansiella prövningar som snart ska dominera debatten. När det vemodet sätter in borde vi tänka på Niue. Där skulle man göra vad som helst för att bara ha sådana utmaningar som vi på Åland har. Ön Niue är till storleken en sjättedel av Åland eller 260 kvadratkilometer. Där finns fjorton byar och en befolkning på ettusensexhundra själar. För femtio år sedan räknade man in femtusen invånare.
Niue hör sedan år 1974 till Nya Zeeland, dit de flesta av ursprungsbefolkningen har flyttat, men har en autonomi i förhållande till Nya Zeeland som påminner om den åländska. Niue hör de facto till världens absolut minsta autonomier, sett till befolkningen. Och medan vi från Mariehamn har trehundra kilometer till Helsingfors har man från Niues huvudstad Alofi tvåtusenniohundra kilometer till Wellington. Flygförbindelsen är inte daglig utan sker snarare på veckobas. De flesta varorna kommer in till ön med fartyg.

Den som först upptäckte ön och berättade för västvärlden var ingen mindre än upptäcksresanden och legenden James Cook som från början kallade ön Savage Island; ungefär vildeön. Troligen eftersom han tolkade kroppsmålningar som blod. Det där med kulturella tolkningar har varken då eller i dag hört till det enklaste.

Niues läge är i dag skarpt på många vis, besvärligt och synnerligen utmanande. Bruttonationalprodukten är inte högre än 20 miljoner euro, att jämföra med Ålands 1,2 miljarder… Men trots utmaningarna är läget inte hopplöst. För det finns lösningar på de allra flesta problem om man bara letar tillräckligt noga. För Niue blev internet en av dessa vägar framåt. De var tidiga med att skaffa den egna toppdomänen .nu vilket kommer synnerligen väl till pass för hemsidor i Sverige, Holland och Danmark där ordet nu betyder samma sak. I dag är .nu den nästvanligaste domänen i Sverige med sju procent av marknaden att jämföra med drygt sextiofem procent för .se. Domänen .nu sköts dessutom sedan tidigare i höstas av Stiftelsen för Internetinfrastruktur i just Sverige. Några väldiga inkomster har detta inte medfört för invånarna på Niue som alltjämt är beroende av såväl substantiella bidrag från utflyttade och förmögna Niuebor men också i form av statliga pengar från Nya Zeeland som stöder de alltför små inkomsterna från turism och jordbruk. Domänen har ändå gjort det möjligt att koppla upp tretton av de fjorton byarna på internet och göra det möjligt för företag att erbjuda sina tjänster för hela världen trots de geografiska utmaningarna. Det är bra för annars kan en utväg vara utbrytning av uran. Det finns de som hävdar att Niue sitter på världens största uranfyndigheter. Någon brytning har dock ännu inte kommit igång.

Efter denna lilla utvikning och sammanfattningsvis stödjer finans- och näringsutskottet OECD:s kamp mot skatteflykt och föreslår i ett enhälligt betänkande att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.
Det är svårt att komma så mycket längre bort än till den lilla korallön Niue från Åland...
…fast när man väl kommit fram ser det trevligt ut!

Kommentarer

Populära inlägg