Ålands och Belgiens fjäril

I en lagstiftande församling som Ålands lagting går det oftast väldigt korrekt till. I finans- och näringsutskottet hanterar vi ibland torra men viktiga lagförslag när det gäller till exempel beskattning. I sådana fall gäller det att bredda anförandet något för att fördjupa diskussionen. Så här lät det i onsdag:

Påfågelögat i ”verkligheten”.
Så här blev det åländsk/belgiska frimärket...
…och så här slutade samarbetet kring Titanic-frimärket.
Fru talman,
Det föreliggande protokollet med Belgien handlar inte om ett nytt avtal för undvikande om dubbelbeskattning. Ett sådant har funnits mellan Belgien och Finland och Åland sedan 1978. Sedan dess har detta skatteavtal ändrats först år 1997 vilket lagtinget godkände och sedan genom ett tilläggsprotokoll år 2009. Det är det protokollet som lagtinget nu ombetts säga ja till.

Att det sker just i år är förresten rätt passande. Dels för att kontakterna mellan konungadömet Belgien och dess huvudstad Bryssel är flitiga när det handlar om EU-utbyte och dels för att postverken i Belgien och på Åland just i år tagit fram ett gemensamt frimärke med den vackra och somriga fjärilen Påfågelöga som motiv. Den intresserade kan köpa ett minneskort som Åland och Belgien gav ut tillsammans tidigare i år. Det är inte första gången verken samarbetar. Till exempel i fjol gavs ett Titanicfrimärke ut av de två postverken gemensamt.

Mot bakgrund av det inledande orden kring tilläggsprotokollet föreslår därmed ett enigt finans- och näringsutskott att lagen jämte lagen om ändring av denna träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

Kommentarer

Populära inlägg