Grattis alla bahá'íer

Det där med religion och jag är kanske inte du och broder med varandra. Ändå är jag imponerad av och dragen till kyrkan som enande kraft när läget blir skarpt på riktigt. Det finns inga platser som kyrkan när det gäller att på riktigt gjuta mod i sargade själar. Denna insikt är något som kommer med åren, åtminstone för mig som när jag var arton fattade allt men numera inser hur lite jag egentligen begriper. Eller i vart fall att de enkla svaren sällan svarar mot verklighetens frågor.
Fast det är inte vår egen kyrka som ska hyllas i dag. Nu ska det handla om Bahá'í om vilken mina insikter är vattenpölsdjupa. Det enda jag egentligen känner till är att Bahá'í är världens nästmest spridda religion efter kristendomen och att den är vidsynt mer än troligen alla andra. Det lockar mig särskilt en söndag som denna när bahá'íer över hela världen firar att just i dag föddes Siyyid `Alí Muḥammad Shírází som var en av Bahá'ítrons grundare. I dag finns cirka tio miljoner bahá'íer runtom i 230 länder och territorier i världen. Även på Åland har vi en liten men aktiv Bahá'íkrets med klokt folk och sunda idéer. Av det enkla skälet är det i dag skäl att stanna upp och tänka efter och tyst säga grattis. Skulle alla religioner i världen vara lika fridsam som Bahá'í var det en betydligt lugnare tillvaro vi alla levde i. Bahá’í-tron trycker starkt på endräkt, rättvisa, utbildning, jämställdhet och samförstånd. Huvudprincipen i Bahá'u'lláhs lära är "mänsklighetens enhet och helhet" och svårare än så behöver det inte vara.

Därför uttrycker vi ett grattis på födelsedagen med förhoppningen att andra, mer krigiskt inriktade religioner skulle ta exempel.
Utan åthävor är till och med själva logan gjord.


Kommentarer

Populära inlägg