En hyllning till rösträtten

I dag firar vi, eller kanske de, Kinas nationaldag med åthövor utöver det vanliga. Så går det till i totalitära stater där det är viktigare att flasha med musklerna än med hjärnan. I det tysta har vi ett helt annat jubileum att hantera i Finland, faktiskt ett som i allt väsentligt utgör motsatsen till Kina där allmän rösträtt inte ens finns på kartan. Folkrepubliken Kina grundades just i dag år 1949 och galningen Mao Zedong tillskansade sig oinskränkt makt med hjälp av våld och manipulation. Då hade republiken Finland redan varit verksam nästan fyrtio år och inte bara det.

Den 1 oktober år 1906 införde Finland som andra stat i hela världen (Nya Zeeland hann före) allmän rösträtt. Det betydde att kvinnor och män blev exakt lika inflytelserika när det gällde att välja vem som skulle regera landet. Det är hur stort som helst till och med i dag och Finland var på den tiden före såväl Norge som Danmark och Sverige och såklart den övriga världen.

Den allmänna rösträtten var i det mesta en logisk följd av händelserna åren innan vilket för mig vidare till en kort historisk tillbakablick. Finland var alltså på denna tid väldigt ryskt och led under generalguvernören Nikolaj Bobrikov. Han togs av daga i juni år 1904 medelst pistol som hölls av adelsmannen och förvuxne tonåringen Eugen Schauman. Efter attentatet tog Schauman sitt eget liv och blev en hjälte för många. Året efter, 1905 i november, utfärdades Novembermanifestet som återgav Finland flera förlorade rättigheter.

År 1906 förnyades sedan Rikets ständer i enlighet med hur det var under den svenska tiden och Finland fick ett av den tidens modernaste enkammarparlament och allmän rösträtt. Det fungerade dessutom. Den första riksdagen som tillträdde år 2007 utgjordes av sjutton kvinnor av de tvåhundra ledamöterna.

Om detta hade hänt ifall Bobrikov fortfarande varit vid liv? Se, det är en fråga som aldrig kommer att få ett svar. Känt är det hur som helst att det ofta inte krävs stora skeenden för att ändra kursen i histroien. Sådant är tänkvärt och framför allt, ett synnerligen gott skäl till att alltid i alla lägen utnyttja sin rösträtt. Allt annat är ansvarslöst och korkat. 

Finland var nästförst i hela världen med att införa allmän rösträtt. Just i dag år 1906 hände det!

Kommentarer

Populära inlägg