Tirpitz och Åland

Den ensamma drottningen kallades hon av vissa. Tirpitz var vid sidan av Bismarck den tyska krigsmaktens allra farligaste pjäs. Hon levererades i början av 1941 för att föra den tyska drömmen om världsherravälde i hamn. Kriget pågick som allra värst och i det tredje riket begrep man ännu inte att det inom några år skulle vara över. Egentligen skulle Tirpitz ha varit klart långt tidigare men brittiska bombningar fördröjde fartygsbygget i Wilhelmshaven där varvet låg. 

Här kom Åland att spela en liten roll i det stora skådespel som blodade ner hela Europa. Tirpitz gjorde nämligen sitt allra första uppdrag tillsammans med kryssaren Admiral Scheer med tillfällig bas just från Åland. Bakgrunden var den tyska invasionen av Sovjetunionen på landbacken. För att fånga upp eventuella flyende  sovjetiska fartyg låg Tirpitz och ett tjugotal andra krigsfartyg i Finska viken och väntade. Den flottan tillbringade några septemberdagar 1941 på fjärden väster om Herrö. 

Min fascination för krigsfartyg började med Bismarck och sänkningen av henne men Tirpitz’ öden och äventyr var minst lika spännande och det är på många sätt alldeles oerhört att tänka sig synen av Tirpitz och den övriga flottan föränkrad i en åländsk vik. Efter att ha lämnat Åland i slutet av september gick flottan till Norge vilket var dumt. Den 12 november 1944 bombades Tirpitz av det brittiska flygvapnet tills hon sjönk väster om Tromsö.
Tirpitz var en magnifik krigsmaskin med sina trettio knop och  2.608 man starka besättning. Tanken på att se detta fartyg utanför Herrö är rätt svindlande.

Och en faktiskt väldigt cool historisk film!

Kommentarer

Populära inlägg