Snart halvtid, detta har gjorts

Under de senaste veckorna har jag presenterat några av Mariehamnscenterns visioner. Det är såklart ett vanskligt tilltag då visioner ju alltid är något som är bäst i betraktarens egna ögon. Några av idéerna jag presenterat är mer görliga än andra men alla kopplar på olika sätt ihop med varandra i arbetet att göra Mariehamn till en stark huvudstad för hela Åland. Jag hör till dem som tror att det som är bra för Mariehamn är bra för Åland och det som är bra för Åland är bra för Mariehamn. Jag tror till och med att det som är bra för Åland och Mariehamn också är bra för resten av de åländska kommunerna. När det gäller samhällsutveckling ska man undvika att prata om vinnare och förlorare utan mer koncentrera sig på att göra det så bra som möjligt för så många som möjligt, helst alla – om pengarna räcker till.

Vad har vi då gjort som parti under de snart två år som nuvarande stadsfullmäktige suttit. Här är vårt mellanbokslut (och då har vi inte ens nämnt våra brostädningar!):
  • Vi har tagit initiativ till och medverkat till bolagiseringen av elverket. 
  • Vi har föreslagit och fått majoritet för att ändra den gällande byggnadsordningen i Mariehamn vad beträffar bredden på infarter till egnahemsvillor. Förvaltningen har viktigare saker att sköta än att kontrollera hur breda infarter folk har. 
  • Vi har föreslagit och fått majoritet för att stadsledningen ska ”aktivt verka för att förutsättningslöst genomföra samarbetsprojekt och rationaliseringar tillsammans med i första hand angränsande kommuner”. Detta är ett viktigt led i den pågående samhällsreformen. Vi behöver finna breda politiska lösningar. Den tekniska sektorn bör ses över. 
  • Vi har föreslagit och fått majoritet för att mot bakgrund av ”att kostnaderna för utkomststödet förväntas öka från 530.000 till 701.000 euro, alltså en ökning med 32 %, görs en förutsättningslös prövning i syfte att erbjuda särskilt unga arbetslösa tillfälliga jobb.” Kärvare tider kräver nya sätt att tackla gamla problem. 
  • Vi har motionerat om att rusta upp och skapa bättre innehåll i stadens pärla, Lilla Holmen. MC vill kommersialisera parken med taverna och besökscentrum för till exempel ornitologer eller fjärilsskådare. Eventuellt i privat regi. 
  • Vi har motionerat om att Mariehamns Västerhamn i likhet med elverket ska bolagiseras. Det behöver finnas lockande argument för att passagerarna ska gå i land. Första intrycket är viktigt. Det har gjorts utredningar och lagts fram förslag. Nu är tiden mogen! En verksamhet som bedrivs med vinstkrav inom ramen för ett bolag sköts ofta bättre och effektivare än som en del i en offentlig förvaltning. Detta måste självklart först analyseras så inga oväntade finansiella problem kan uppstå.
  • Vi har för att skapa framtidstro inom den viktiga turistbranschen motionerat om att staden ska utreda möjligheterna att skapa en husbilsparkering i norra staden.
Detta tycker jag är rätt okej med tre av tjugosju platser i fullmäktige. Nu är det dags för en nystart igen och hissa alla de företag som gör staden och Åland levande.
Så här ser några av oss ut som med någorlunda regelbundenhet träffas inom Mariehamnscentern för att diskutera stadens utveckling.

Kommentarer

Populära inlägg