Nordens allra bästa skola

Vision 11

Målet måste alltid vara att erbjuda Nordens bästa skola i Mariehamn.

Kommentar: Detta kopplar samman med dagisfrågan. Den förälder är ännu inte född som inte ser sig om efter den bästa skolan för sina barn. Finland har de bästa skolresultaten (Pisa) och Åland har det bästa skolorna i Finland. Alltså borde detta absolut inte vara något problem, under förutsättningar att verksamheten leds på ett bra sätt. Skälet till att det borde vara enklare att driva skola i Mariehamn än i större städer är den alltid närvarande föräldrakontrollen. Det är väldigt svårt för ens den listigaste unge att helt förvildas i Mariehamn. Detta borde vi inse och ännu bättre ta vara på. Fast då gäller det också som förälder att föregå med gott exempel.
Skolorna i Mariehamn har alla möjligheter att skapa framtidens genier.

Kommentarer

Populära inlägg