Gör hamnen till bolag

Det har varit en omväxlande vecka så här långt. Möten har avlöst varandra och initiativen varit många. Alltså precis som en bra vecka ska vara. I stadsfullmäktige föreslog vi en satsning på en husbilscamping i Mariehamn. Bara för att tiderna är kärva får man aldrig glömma bort att titta framåt. Ett annat led i det arbetet är vårt förslag att bolagisera Mariehamns Västerhamn. Det borde med tanke på upphandlingsproblem och annat ha varit gjort för länge sedan men ibland får man nöja sig med att stiga upp tidigt, lite senare.

Att bolagisera hamnen får många och viktiga effekter. Inte minst skapar det en möjlighet att helt enkelt sälja den (om man får ett tillräckligt bra pris). Det är inte alls säkert att en stad som blöder finansiellt ska ägna sig åt hamndrift. Stadens viktigaste områden är i dag och i framtiden barnen, ungdomarna och de äldre. Vi övriga ska så där i stora drag klara oss på egen hand.

Så här lyder motionen som nu ska hanteras av förvaltningen:
MOTION GÄLLANDE BOLAGISERING AV HAMNEN

Mariehamns hamn i Västerhamn lyder i dag under infrastrukturnämnden. Hamnen har över tid varit en av de viktigaste intäktskällorna för Mariehamns stad. Så kommer det att vara även i framtiden. Hamnen har också långsiktigt utgjort en tung investeringspost i stadens budget. EU-kommissionen har i ett beslut ansett att största delen av kommunernas affärsverk bör bolagiseras. 
Bolagiseringstvånget har sitt ursprung i EU-beslut som i sin tur bottnar i klagomål vilka EU-kommissionen har fått ta emot om affärsverkens skyddade ställning. Affärsverken behöver inte betala skatt, och de löper inte risk att gå i konkurs. Kommissionen anser därför att de får förbjudet statsstöd och att de snedvrider konkurrensen. Nu finns ingen direkt konkurrerande hamn i Mariehamn men det finns ändå skäl att se över hur hamnen i framtiden ska skötas. Mariehamnscentern har med framgång arbetat för bolagiseringen av Mariehamns stads elverk och föreslår nu att samma arbete även inleds med en bolagisering av hamnen. Ägandet separeras därmed från den företagsekonomiska verksamheten och de eventuella risker som följer med sådan. Kostnadsstrukturen blir transparent och allokeringen av kostnaderna blir tydligare. Bolagisering leder även till större ekonomisk effektivitet, förbättrar konkurrenskraften och gör det lättare att planera verksamheten på lång sikt. 
Med hänvisning till det ovan anförda föreslår undertecknade att stadsstyrelsen ges i uppdrag att i skyndsam ordning utreda en bolagisering av Mariehamns Västerhamn. 
Jörgen Pettersson 
Britt Lundberg 
Bjarne Blomster 
Stadsfullmäktigeledamöter
I dag ägs och sköts hamnen i Mariehamn som vilken avdelning som helst i Mariehamns stad. Det är inte optimalt. Därför föreslår jag och mina kompisar att hamnen borde bolagiseras. 

Kommentarer

Populära inlägg