Jodå, man FÅR tänka själv

Veckan som gått var kanske ingen självstyrelsepolitisk höjdare. Skälet till det var att den språkdebatt som normalt sett sker bland Sannfinländare och deras gelikar på debattsajter där invektiv är viktigare än innehåll plötsligt flyttade till den åländska vardagen.

Av skäl som inte är enkla att begripa blev en ny polislag plötsligt en språkdebatt där det sunda förnuftet åkte ut med badvattnet. Av det skälet skrev jag en insändare:

Använd gärna sunt förnuft
Åland har äntligen en ny polislag. I den står i likhet med i självstyrelselagen att polismyndighetens språk är svenska. Det är själva grunden på vilken det självstyrda landskapet Åland står. Ändå vet vi att verkligheten är en annan. Det tvåspråkiga Finland kan inte hantera svenskan. Därför får vi på Åland aldrig i något sammanhang glömma bort att understryka betydelsen och nödvändigheten av vårt språk. Ingen annan gör nämligen det. Det står däremot inte någonstans i lagen att det är förbjudet att använda sitt sunda förnuft. Kanske borde de åländska redaktionerna också tänka på det ibland.

Jörgen Pettersson (C)
Lagtingsledamot
Slutsatsen i debatten blev plötsligt att den åländske polismästaren (som kan betydligt bättre finska än svenska) egentligen inte borde använda finska i sina kontakter med Finland. Det är lagligt riktigt och inte enkelt att förhålla sig till då ju polismästaren mest av alla borde hålla sig till lagen. Ändå måste man väga in ett visst mått av ö-pragmatism i detta.

Frågan är därmed ganska enkel. Det finns inte en lag här i världen som är heltäckande. Vill man hitta konstigheter går det garanterat. Det är lite som om ”Ja, men om man får en meteorit i skallen, vad händer dådå?” Skillnaden den här gången var att språkdebatten kom till den åländska vardagen istället för att den stannade i Finland. Det är underligt och det är synd. De åländska utmaningarna är sammantaget svåra att hantera. Om kvasidebatter täcker de riktiga frågorna blir detta arbete inte enklare. För ingen verkar ställa sig frågan varför det är så svårt att få den lagriktiga servicen på svenska i det tvåspråkiga Finland?

Jaja. Nu är det lördag och snart är det middag. Livet går vidare och till sist vinner alltid förnuftet.

Den här bilden illustrerar väldigt väl den ”språkdebatt” som blossade upp i de åländska medierna senaste vecka. När det sunda förnuftet åker ut genom fönstret blir resultatet säkert ganska skoj, men inte särskilt konstruktivt.

Kommentarer

Populära inlägg