Åland: en fristat för bin

I det tysta, bortsett från möjligen någon notis, har ett viktigt steg mot en bättre värld tagits denna vår. Det kan alldeles bokstavligen röra sig om liv och död och börjar där allt börjar – med blommor och bin. Åland är i dag något så exklusivt som ett varroafritt område. Det är viktigt för resten av historien. Varroa är ett kvalster som om det fäster sig i biodlingar kan utplåna hela bisamhällen vilket är extremt allvarligt på många fler sätt än att vi får mindre honung. Ursprungligen fanns detta elaka kvalster i Indien men till följd av mänsklig oförmåga att begripa bättre fördes varroan ut från den kontinenten och över till nästa och nästa. Bina på dessa nya kontinenter var chanslösa mot detta kvalster och dog i mängder. I dag finns varroan lite överallt här i världen – men inte på Åland.

Nu kan man tycka att ett bisamhälle hit eller dit inte är så mycket att orda om. Det är oerhört kortsynt tänkt. Varroa måste tas på största möjliga allvar och bina likaså. Albert Einstein som ägnade sitt liv åt att tänka tankar som ingen annan gjort tidigare slog vid ett tillfälle fast när han funderade kring vilka som var viktigast på vår planet att det mycket väl kan vara just bina. ”Skulle alla våra bin i världen dö ut, så dör också mänskligheten efter fyra år”, ska han ha uttryckt det hela.

Det är dramatiskt men inte osannolikt. Blommor och bin har varit en framgångsrik blandning ända sedan den allra första dagen och skulle bina försvinna som pollinerare skulle verkligheten bli mycket svår att hantera.

I detta nu är Åland en av få platser i hela världen där varroaviruset inte existerar och man gör allt för att det ska förbli så. Den 21 mars, strax före påsk utfärdade jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors ett totalförbud mot transport av bin till Åland. Så kärvt är läget. Själva förordningen ändrades i går och där finns numera en ny paragraf som:
”förbjuder transport av täckta yngel och kläckta, fullvuxna bin till landskapet Åland från andra områden i Finland. Med detta vill man bekämpa spridning av varroakvalstret (Varroa destructor) till Åland via levande bin och larver.

Varroakvalstrets utbredning i Finland är väl känd. På Åland är bikuporna kvalsterfria, samtidigt som kvalstret spridits till vidsträckta områden annanstans i Finland. Kvalstret parasiterar på bin och utan förebyggande och bekämpande åtgärder leder detta till att hela samhället dör.
 
Finland kommer också att lämna en ansökan till Europeiska kommissionen om att landskapet Åland ska beviljas ställning som varroafritt område och föreslå att import av täckta yngel och kläckta, fullvuxna bin till landskapet Åland från sådana områden utanför Finland som inte beviljats formell ställning som varroafritt område ska förbjudas.

Sjukdomen som sprids via varroakvalstret kallas varroatos. Den är klassificerad som en djursjukdom ska rapporteras i hela landet, men på Åland ska sjukdomen bekämpas med stöd av lag.

För att förebygga spridning av sjukdomar hos bin ska alla hållningsplatser för bin och humlor registreras.”

Detta är en betydelsefull liten rackare. Tack vare jobbet som detta bi och alla de övriga miljarder bina gör har vi blommor och växtlighet. Nu hotas dessa bin av ett kvalster som heter varroa och har fått Åland och Finland att med stöd av lag tillsammans bekämpa denna parasit som från början kom från Indien.

Kommentarer

 1. Finns det någon som kan sälja t.ex 2 samhällen på Åland
  Våra 6 bisamhällen har alla dött o det har aldrig tidigare hänt.
  Våra bin har anskaffats från Åland för ca 10 år sen o vi har klarat oss utan bidöd tidigare.
  Det ser ut som om de flugit ut för det finns väldigt lite döda bin i kuporna.

  Hälsningar
  May o Mia Norrgård Snappertuna
  +358 40 5524945 May

  SvaraRadera
 2. Hejsan tjejer,

  har ni kollat att ni inte har fått yngelröta i era bisamhällen? Ni kan ta prov på bina och sända dem till Evira för undersökning. Då får ni veta orsaken till bidöden. Också om ni har haft Varroa-kvalster i kuporna gör dessa bina väldigt svaga och mottagliga för virusangrepp.

  Med vänliga hälsningar
  Maire i Korhonen Kuusamo

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg