Därför ska tomten säljas


Vid stadsfullmäktiges möte i tisdags var frågan om en försäljning av den så kallade ÅCA-tomten uppe till behandling. Förslaget gick igenom vilket betyder att det står alla organisationer och företagare fritt att lämna in ett bud på tomten. Det är ett bra förslag som överlämnar utvecklingen till den fria marknaden. Stadsfullmäktige var i stort sett enigt vilket känns uppfriskande ur ett borgerligt perspektiv. Själv höll jag ett anförande som lät så här:
Herr ordförande, bästa kolleger, 
Sedan ÅCA lämnade Mariehamn någon gång under det förra seklet har den nu aktuella gården sett i stort sett likadan ut. Husen står kvar och inredningen är i många fall intakt. Det är inte utveckling. Det är snarare inveckling, på gränsen till avveckling. Den verksamhet som i dag finns i ÅCA-huset är såklart behjärtansvärd, liksom alla andra verksamheter som inkluderar folk. Det är inte innehållet i huset det är fel på. Problemet är potentialen som stadens skattebetalare går miste om genom att inte utveckla tomten till den hjärtstock den kunde bli i framtidens Mariehamn.
Jag vill fortsätta med att peka på några utmanande fakta. Vår stad har under de senaste åren tappat moment till förmån för vår omgivning. Vi har till följd av beslutsmässig valhänthet inte lyckats utveckla stadens centrum till det sjudande affärsstråk det borde vara. Exemplen stannar inte där. På grund av samma oförmåga till beslutsfattande måste vi i dag, som bekant, köra ut till Eckerö för att hitta den inomhushall som från början skulle byggts i Mariehamn. Runtom i staden har vi fyra fem kanske fler högklassiga sportanläggningar som borde ha planerats intill varandra för att skapa en möjlighet till gemenskap och sociala möten. I dag kan man till följd av spridningen knappt köpa en kopp kaffe i anläggningarna eftersom lönsamheten för cafeinnehavare är för dålig. Men gjort är gjort och kommer inte igen. Jag hoppas ändå vi skulle kunna ta lärdom av det som hänt och göra om och göra rätt.
Det finns också saker som gått bra. Affärscentrumet Sittkoffs blev förvisso byggt även om det blev för litet. Det borde i dag expanderas och göras större. Konsumenterna vill ha valfrihet och utbud. Innan Sittkoffs kom var dock stadens gator ännu tommare än de är i dag. Stadsplaneringen borde i framtiden ägna sig åt att skapa förutsättningar för nya affärscentrum och centrala bostäder, inte ägna sig åt huskrameri som definitivt inte leder till tillväxt och utveckling. Jag är skeptisk till det värde som halvt förfallna hus tillmätes i stadens centrum. En stad ska enligt Mariehamnscentern vara ett föredöme när det gäller expansion, handel, utveckling och mod. I dag andas stadens utveckling ängslighet och en rädsla för att göra fel istället för ett driv att göra rätt.
Det fanns som bekant för några år sedan en önskan från det privata näringslivet att bygga ett flervåningshus i centrala Mariehamn. Av det har det ännu inte blivit något, de politiska signalerna har hittills varit för svaga. Jag undrar i dag. På vilket sätt hade staden varit sämre om vi haft ett sexvåningshus vid Torggatan där de butiker som nu etablerar sig i Jomala hade funnits? Politisk tveksamhet är kanske nödvändig ibland. Men det är också politiskt mod.
Det var en liten utsvävning men den är nödvändig. Det är viktigt att minnas historien för att hantera framtiden. Vi måste göra allt vad vi kan för att sätta fart på stadens hjul igen. Ett av medlen för att uppnå det kan vara att sätta ÅCA-tomten i händerna på en byggare och en utvecklare. Visst kan det finnas ett värde i att bevara det gamla. Men ÅCA-husen skulle nog må bra av att genomgå en rejäl uppryckning för att bli en inspirerande del i en modern stad. K-märkningar och status quo är säkert både vettigt och nödvändigt ibland men borde inte få stå i vägen för den nödvändiga utveckling som en stad är betjänt av.
Detta ska inte och får inte ses som att vi inom Mariehamnscentern inte applåderar den verksamhet som i dag finns i husen. För det gör vi. Men vi hävdar att det som finns där i dag kan fungera minst lika bra någon annanstans i Mariehamn. Det saknas inte precis tomma lokaler i vår stad. Det vore också antagligen riktigt att satsa på centrumboende mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i vårt landskap och i vår stad. Vi har i dag fler 65-plussare än någonsin på Åland enligt färska uppgifter från Åsub. Dessa friska, starka och ofta välsituerade människor letar efter centrala platser att sätta bo på. Vad kan vara bättre än en nybyggd fastighetskropp mitt i det centralaste av det centrala Mariehamn? Moderaterna och Roger Jansson vill både äta kakan och ha den kvar. Det vill väl vi alla. Men ibland måste man våga äta hela kakan och sedan försöka baka en ännu godare kaka.
Vi tillstyrker alltså en försäljning och hoppas på en utveckling och att marknaden ser möjligheterna i området. Tack för ordet.
(Kommentar: Fullmäktigeledamoten Roger Jansson resonerade i inlägget före ganska luddigt kring vikten av att behålla Emmaus’ verksamhet på tomten och menade att man borde sälja bara ena av de två tomter som ÅCA-komplexet utgör. Ungefär som att sälja bilar men kräva att köparen väljer en blå. Majoriteten av fullmäktige ansåg dock att säljer man så säljer man och så får köparen sätta sin prägel på området.)
På den så kallade ÅCA-tomten i centrala Mariehamn har tiden stått stilla sedan ÅCA flyttade till Jomala under förra seklet. Nu ska tomten säljas till den som bjuder högst. 


Kommentarer

Populära inlägg