Inte bara rock’n’roll

Jobbet i lagtinget är till allra största delen extremt stimulerande och framåtinriktat. Men det finns också mer formella åtgärder som ska tas. Som till exempel lönerna till alla anställda i förvaltningen. I en redogörelse presenterade jag fjolårets lönebeslut på ungefär följande sätt i måndags:


”Fru talman!

Till Finans- och näringsutskottets ansvarsområden hör enligt den 15 § i den nya arbetsordningen att varje år godkänna och ge en skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden som rör tjänstekollektivavtal till lagtinget. Det är inte så nytt som det låter. Samma sak har även det tidigare finansutskottet gjort varje år, ungefär vid den här tidpunkten.

Det är ett viktigt uppdrag som på olika sätt berör landskapets cirka 1.800 anställda och landskapets förhandlingar med respektiva fackliga organisationer. De flesta av de anställda i tjänstekollektivavtalsförhållande, cirka 1.100, ser som anställda på ÅHS varje dag till att ålänningarna får den goda vård och omsorg som en medborgare på Åland har rätt till. Andra sköter på olika sätt den övriga dagliga driften av landskapet Åland.

Många av de nya avtalen från 2011 är det kanske inte mycket att orda om. De följer gängse praxis och innehåller inga andra överraskningar än normala förhöjningar. Med ett viktigt undantag. Under fjolåret genomfördes den stora gymnasiereformen som resulterade i den nya myndigheten Ålands Gymnasium och två underlydande skolor: Ålands yrkesgymnasium och Ålands lyceum. Jämfört med tidigare kostnader har lönerna för huvudsakligen undervisningspersonalen stigit med cirka 200.000 till 300.000 euro, beroende på hur man räknar. Denna förhöjning utgör två tre procent av de totala lönekostnaderna vilket ändå är betydligt mindre än de första uppskattningarna gav sken av. Lite övergripande uttryckt fick ingen av de tidigare anställda sänkt lön medan de mer nyrekryterade lärarna fick höjd. Över tid ska detta jämna ut sig och dels ge en rättvisare lönesättning och dels skapa attraktivare arbetsplatser.

Sammantaget har det varit många avtal som utskottet har godkänt. Det är också relativt många avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom. Utskottet har inte funnit anledning att vidare kommentera något av dessa avtal. De har haft teckning i de budgetanslag som har funnits. Med hänvisning till det anförda föreslår ett enhälligt utskott att lagtinget antecknar sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2011 till kännedom.”

Den här bilden får illustrera texten som handlar om landskapets löner. Den största posten är utan jämförelse ÅHS och dess cirka 1.100 anställda. Utan dem skulle verksamheten ögonblickligen stanna. Bilden är lånad från Ålandstidningen/Jacob Saurén.

Kommentarer

Populära inlägg